ul. Chwaliszewo 64
61-105 PoznaƄ
tel. 61 222-49-19
fax: 61 875-16-14